خانم حریر! به خودتون بیاید! شما چه کردید با موهاتون؟

مردم عزیز بلاگستان ببینید که چه بلایی به سر موهاشون آوردن

 

ما چقدر گفتیم مو مهمه؟

حالا هم حرف ما اینه:

نه بازگشت به گذشته (موی بلند)

نه تحمل وضع موجود (کچل)

تغییر اندازه‌ی مو به نفع خودتون

 

خانم حریر!

شما که از مو و زلف و پیچش مو شعر میگفتی... حالا چی شده که گازانبری موهای خودتو زدی؟

  

متاسفانه امروز با پدیده‌ای روبرو هستیم که زل میزنه به آینه و موهاشو با یک میزنه! 

اینکه میگیم شما 4درصدی‌ـها با بقیه فرق دارید به خاطر همین چیزاس

 

‏خانم حریر... بولووبوگگولوبولویویولبعابلالببتالدتخللاتحتلللتهلدنخعبیقحجتبعا موهاتو کچل کردی؟ اینو چی میگی؟