یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود...

#حضرت_حافظ

 

.: تصویر با بیت ارتباط معنایی نداره؟! همینه که هست! :) 

.: بی‌ربط دوم؛ از الآن به خودم قول میدم، برای یکبار هم که شده، تا قبل از مهر آینده یه نخ رو حداقل بکشم! پندانه‌های دکتر رو هم به جان میخریم؛ ولی خب دیگه...! یه نخ سیگار چیه؟! همونم نداریم!