امشب با #دستبند_سبز می‌خوابیم... مثل همه‌ی این شب‌های اخیر...

و فردا برای دیدن تنها امید باقی مانده، به نقش جهان(میدان شاه) می‌رویم... برای اینکه پیام روشن شکستن حصر را فریاد بزنیم، برای اینکه صدای اصلاحات را به گوش همه برسانیم و برای اینکه به رئیس‌جمهور اطمینان بدهیم که برای هر نوع اصلاح، آزادی و حصرشکنی تا آخر راه محکم پشت هم ایستاده‌ایم... 

این‌بار #برای_ایران #برای_آزادی