سلام و درود! حال من خوب است و بهتر از این دور از تصور است! 

همه بنفشا :))) 

 

.: ستون رو بخونید و عذر منو بپذیرید! :)

.:. ولی خدایی شمایی که از وقتی فهمیدی من طرف روحانی ام و حتی هنوز بحث هم نکرده بودیم، قطع دنبال کردی، دیگه چرند نگو؛ "طرف هیچ کدوم نبودم!"... به‌قول پرتقال ب ر ب ب :)